Spørsmål om Visum

Spørsmål om Visum

Trenger jeg visum.
Alle norske, skandinaver og EU-borgere som skal reise til Russland trenger visum.

Jeg er ikke norsk, kan jeg få visum til Russland gjennom dere?
Regelen er at man skal søke visum i sitt hjemland. Unntak: dersom man bor og jobber i Norge kan man søke visum i Norge. Utenlandske borgere fra stater utenfor Schengen-samarbeidet må legge ved bosteds-attest eller oppholdstillatelse sammen med søknaden.

Trenger dere bare kopi av Passet mitt:
Nei. For å søke visum trenger vi originalt pass, utfylt søknadskjema med mer.

Hva koster visum til Russland / Hvor lang er behandlingstiden:
Pris og behandlingstid varierer avhengig av type visum, nasjonalitet, lengde på opphold, antall innreiser med mere.
Se vår side med visumpriser

I visumsøknaden står det medisinsk forsikring, hva er dette?
Medisinsk forsikring er rett og slett reiseforsikring. For å få visum må man ha reiseforsikring som er gyldig i Russland. De fleste helårs reiseforsikringer som man får hos forsikringsselskap i Norge er gyldig i hele verden. Vi anbefaler deg å kontakte ditt forsikringsselskap hvis du er i tvil. Det Europeiske Helsetrygdkortet som man får fra folketrygden er kun gyldig innenfor EU, og derfor ikke gyldig i Russland.

Kopi av reiseforsikringsbevis legges ved søknaden (ikke send original da denne ikke blir returnert av konsulatet). Forsikringsbeviset skal inneholde følgende opplysninger: Navn på forsikrede, navn på forsikringsselskap, polisenummer, og gyldighetsperiode. Dersom navn på forsikringsbeviset er annet en den som søker visum (f.eks samboer ektefelle, barn under 18år el.l. så må man kontakte sitt forsikringsselskap og få skrevet en attest på at man er dekket av denne forsikringen og at den er gyldig for hele reisen.)

For engangsvisum til Russland skal reiseforsikringen være gyldig i hele perioden.

Sending i posten: Skal jeg velge vannlig post eller Rekommandert sending?
Dette er et valg du må gjøre selv. Vannlig post bruker ca 3-5 dager i posten, men har ingen forsikring eller sporingsmuligheter. Rekommandert sending bruker ofte noen dager lengre tid, men sendingen har sporingsnummer og er forsikret av posten. Den leveres kun ut til mottager mot legitimasjon.
(angående forsikring og hvor mye denne til en hver tid dekker må man undersøke med posten, enten på www.posten.no eller på telefon 04004)
Dette er bare en veiledende tekst og sendingsmåte må undersøkes med en leverandør som posten eller andre.

Kan barnet mitt reise uten visum?
Nei alle trenger eget pass og eget visum for å reise inn i Russland også helt nyfødte barn.

Barnet mitt kan ikke signere.
Søknadsskjema for barn under 16 må signeres av en av de foresatte.

Passet mitt er gyldig 5 måneder etter utreise fra Russland, holder det?
Nei, alle som skal ha visum må ha pass som er gyldig i minimum 6 måneder etter utreisedato. Nytt pass bestiller du fra nærmeste politistasjon. Har man dårlig tid kan man få nødpass på dagen, dette er en passtype som er gyldig i en kort periode og for 1 reise. Les mer om nødpass på politiets hjemmesider.

Personaliasiden i passet mitt har begynt å løsne, gjør det noe?
Ja. Dette kan føre til at visum ikke innvilges, eller problemer ved innreise til Russland. Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Hvis du merker at personaliasiden begynner å løsne, ta kontakt med nærmeste passkontor og få byttet passet vederlagsfritt. Du får utstedt nytt pass for den gjenstående del av gyldighetstiden.
Det er viktig å sjekke passet i god tid før reise slik at det kan byttes hvis nødvendig. Les mer om dette på politiets hjemmesider.