Reiseforsikring

Reiseforsikring

For å få visum til Russland må man ha en gyldig reiseforsikring som gjelder over hele verden.Vi trenger kopi av reiseforsikringsbevis med navn og gyldighetsdato. Dette legges ved visumsøknaden. Forsikringen må være gyldig i den perioden man søker visum.

Reiseforsikring kan ordnes gjennom et forsikringsselskap eller i banken.
Pasvikturist ordner ikke reiseforsikring.