Behandlingstider

Behandlingstider

Følgende retningslinjer gjelder for behandingstid for visumsøknad

  • Normal behandlingstid for alle typer visum (untatt multivisum) – minimum 8 arbeidsdager. Enkelte perioder har vi stor pågang og anbefaler derfor alle våre kunder å søke min 4 uker før innreise til Russland.
  • Multivisum – minimum 12 arbeidsdager

Tillegg for hastebehandling

  • Hastebehandling må avtales med oss på forhånd
  • For noen typer visum er hastebehandling ikke mulig
  • Hastebehandling er med forbehold, må godkjennes av konsulatet og kan ikke garanteres
Hastebehandling turistvisum på 5-6 arbeidsdager 800 NOK

Dette er minimumstider og vi anbefaler å søke visum minst 4 uker før innreise.
Eventuell postgang/forsendelse til og fra Kirkenes kommer i tillegg til behandlingstiden.


Behandlingstidene gjelder for Norske borgere, for utenlandske borgere kan det gjelde andre tider.

Spesielle yrkesgrupper med behandlingstid minimum 11 arbeidsdager (hastebehandling ikke mulig):

Personer ansatt i eller tilknyttet følgende:

  • Forsvaret
  • Politi
  • Fengselsvesen
  • Toll
  • Media/journalister